Wszechnica new small2

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Nauk wspólnie z Towarzystwem Naukowym Warszawskim od października 2003 r. organizuje wykłady popularnonaukowe przeznaczone dla szerokiego kręgu słuchaczy. Inicjatywa ta - to z jednej strony przypomnienie pięknej tradycji działającej przed laty Wszechnicy PAN, z drugiej - reaktywowanie sprawdzonych form upowszechniania wiedzy o nauce. 

Wykłady otwarte Wszechnicy odbywają się w drugą środę miesiąca (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) o godz. 17.30 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie i trwają około 60 minut. Wstęp wolny, bez potrzeby dokonywania wcześniejszej rezerwacji.
Do wygłaszania wykładów zapraszani są znakomici naukowcy i ludzie kultury z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych.

Od maja 2013 r. wykłady Wszechnicy transmitowane są na żywo w sieci Internet.
 
Audycje radiowe na temat Wszechnicy PAN:
 
 
W programie Studenteria, Radio Kampus, z dnia 14.12.2011 r.: część 1, część 2, część 3.
 
 
 

Additional information